Tuesday, 5 March 2019

Al-Imran Ayat 116

4.3.116
Juz:
4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 116:


.
Ringkasan tafsir;

Ayat ini ditujukan kepada fasik, bahawa orang-orang kafir dengan hartanya itu tidaklah dapat digunakan untuk menebus diri dari seksa Allah, dan anak-anak mereka juga tidak dapat menolong mereka.

Allah memberitahu kepada orang kafir bahawa kekayaan harta dan anak-anak mereka itu tidak akan memberi guna kepada mereka diakhirat kelak dan tidak dapat menolong melepaskan mereka dari seksa Allah. Mereka itu adalah penduduk neraka serta kekal didalamnaya selama-lamanya dan tidak dapat keluar daripadanya.

.
[previous] [next] [home]

.  

Rujukan sumber,
 
Juzuk
4, Surah3 
Terjemahan,
111~120,
[GS] https://sites.google.com/site/tammpajsite/8/1
Ulasan surah 3;
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8
      


No comments:

Post a comment